Pomnik Wincentego Witosa

Pomnik jest fundacją diecezji tarnowskiej z 1985 r., a projektował go Czesław Dźwigaj. Postać Witosa łączy się z tablicą z inskrypcją, z lewej strony przysłoniętą nieco przez poły płaszcza. Pomnik znajduje się w kruchcie pod wieżą.

Wincenty Witos (1874 - 1945) Urodził się w Wierzchosławicach - k. Tarnowa. Od roku 1913 w wyniku rozłamu w ruchu ludowym zostaje przywódcą partii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Wlatach 1911-1918 poseł do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu. W 1918 stał na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Piastował urząd premiera w latach 1920-1921, 1923 i 1926. Pozbawiony został urzędu premiera w wyniku przewrotu majowego. Po skazaniu w procesie brzeskim przebywał w latach 1933-39 na emigracji w Czechosłowacji. W marcu 1939 powrócił do kraju, we wrześniu 1939 uwięziony przez Niemców i nakłaniany do utworzenia rządu kolaboracyjnego, odrzucił propozycję. Zwolniony z więzienia w 1941, przebywał w areszcie domowym pod stałym nadzorem gestapo. W roku 1945 powołano go na wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, nie podjął obowiązków. Nie skorzystał także z zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach moskiewskich w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Napis: WINCENTEMU WITOSOWI/ WIELKIEMU SYNOWI/ POLSKI I KOŚCIOŁA/ OBROŃCY CHŁOPÓW/ DIECEZJA TARNOWSKA

 

 

Tablica ku czci pomordowanych księży Diecezji Tarnowskiej w czasie II WŚ

Tablica wykonana z brązu, upamiętnia 24 zamordowanych przez Niemców kapłanów Diecezji Tarnowskiej. Nazwiskom i  datom śmierci towarzyszą nazwy miejsc i sposobu kaźni. Tablica znajduje się przedsionku północnym.

Napis: ZGINĘLI ŚMIERCIĄ/ MĘCZEŃSKĄ/ ZA KOŚCIÓŁ/ I OJCZYZNĘ †/ KAPŁANI DIECEZJI TARNOWSKIEJ

potem następują dane osobowe

 

 

Tablica 200- lecia Diecezji Tarnowskiej

Tablica wykonana jest w brązie, upamiętnia 200 lat powstania Diecezji Tarnowskiej, obchodzone w 1986 r. Autorem projektu jest Czesław Dźwigaj. Na szczycie znajduje się postać Chrystusa z księga z literami alfa i omega. tablicę zdobią jeszcze 2 postacie i 4 pieczęcie na dole.

Napis: 1786 1986/ KRÓLOWI WIEKÓW/NIEŚMIERTELNEMU/ NIEWIDZIALNEMU/ BOGU SAMEMU/ CZEŚĆ I CHWAŁA /TYM. 1,17// DZIĘKCZYNIENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE/ DIECEZJALNE DZIEDZICTWO/ JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

Tablica z okazji 500 - lecia zwycięstwa pod Grunwaldem

Prostokątna tablica z inskrypcją.

Napis: JAN Z TARNOWA WOJ. KRAK. I SPYTEK Z JAROSŁAWIA/ PO ZWYCIĘSTWIE XV. LIPCA MCCCCX. POD/ GRUNWALDEM/ FUNDOWALI NA TEM MIEJSCU KAPLICĘ KU CZCI/ ROZESŁANIA APOSTOŁÓW/ MIASTO TARNÓW/ POŁOŻYŁO TEN NAPIS W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ/ BOHATEROM NA CHWAŁĘ SOBIE NA POKRZEPIENIE